Älgskadeförening kritiska till Vägverket

Olyckor där en älg eller ett rådjur är inblandade hör till dom vanligaste trafikolyckorna i Sverige. Så vanlig att Vägverket Region Mitt slutat föra statiktik över dom mindre viltolyckorna i Västernorrland. Vägverket får nu kritik av älgskadefondsföreningen som menar att detta på sikt kan öka viltolyckorna.
För tre år sen slutade Vägverket region Mitt att statistikföra mindre viltolyckor utan allvarligare personskador eller dödsfall. Det kan få konsekvenser och på sikt öka viltskadorna menar Johnny Johansson informatör på älgskadefondsföreningen. Den ofullständiga villtolyckstatistiken kan dessutom vara felaktig menar Johnny Johansson. Den som skadas i en trafikolycka behöver inte känna av skadorna så krafigt direkt efter olyckan. Så kan det vara till exempel vid en Wip lashskada i nacken. Och den som upptäcker skadan senare syns därför inte i skadestatistiken