Antalet svårt trafikskadade ökar kraftigt

Antalet trafikolyckor med svåra personskador fortsätter att öka dramatiskt i Stockholms län. Antalet svårt skadade trafikanter kommer i år att bli det högsta sedan 1974. Det visar preliminära siffror från Vägverket.
Antalet svårt skadade och döda i trafikolyckor i Stockholms län minskade stadigt fram till år 1996. Men då vände det och nu ökar antalet olycksoffer snabbt. Det är framför allt antalet svårt skadade som blivit fler, sedan 1996 har antalet mer än fördubblats. Och ökningen fortsätter. Under årets första tio månader blev 826 personer svårt skadade i trafiken i Stockholms län enligt Vägverkets statistik. Det är fler än under hela förra året och det troliga är att årets slutsiffra hamnar på omkring 1 000 personer. Det är i så fall det högsta antalet svårt trafikskadade sedan 1974. Vägverkets direktör i Stockholm Hans Rode säger att ökningen av de svåra olyckorna har flera orsaker - en är att den totala trafikmängden ökat varje år sedan mitten av 90-talet. En annan orsak är att det finns fler tunga personbilar på våra vägar, framför allt så kallade stadsjeepar. En tredje orsak är rattfylla. Fler svåra olyckor orsakas av berusade eller drogade förare nu än för bara ett par år sedan. Enligt Hans Rode finns det bara en sak som ger snabb effekt - kraftigt sänkta hastighetsgränser.