Politiker sa ja till höjda patientavgifter

Det blir högre patientavgifter i Västra Götalandsregionen från årsskiftet. Regionfullmäktige beslöt vid sitt sammanträde i Vänersborg, att besök hos sjuksköterska och distriktssköterska kommer att kosta 60 kronor nästa år.
En patientavgift på 80 kronor införs för telefonkonsultation, som leder till recept. Kostnaden för att besöka en specialistläkare blir 300 kronor. Detta gäller dock inte inom gynekologin där avgiften blir 200 kronor. Barnsjukvården blir även i fortsättningen avgiftsfri liksom besök på mödravårds- och barnavårdscentraler.