Nära en miljon till utvecklingsprojekt i Köping

Hur infarten till Köping från E 18 ska kunna göras mer attraktiv, är en av de saker kommunen nu ska undersöka med hjälp av pengar från länsstyrelsen.
Kommunen har fått 850 000 kronor av länsstyrelsen till flera utvecklingsprojekt, bland annat gäller det alltså skyltningen och området kring E 18 vid infarten till Köping. Kommunen ska också utreda hur man ska få fler stora sportevenemang till Köping.