Vanligare med hot och våld mot fängelsepersonal

Två tredjedelar av landets fängelser uppger att hot och våld mot personalen ökar.
Enligt en ny rapport från Kriminalvården har våldet och hoten mot personalen på landets fängelser tagit nya former och blivit allvarligare. Även personalen menar att arbetsmiljön blivit mindre säker, enligt rapporten. Under första halvåret i fjol anmäldes 137 incidenter med våld och hot, men mörkertalet är stort - säkerhetsansvariga på fängelserna har gjort en sammanställning med 316 kända tillbud, skriver Dagens Nyheter. Rapporten bygger bland annat på information från Sveriges fängelser och statistik från första halvåret 2001, samt på intervjuer med fängelsepersonal.