Hård press på kriminalvårdare

Vårdarna på den öppna kriminalvårdsanstalten Tillberga utanför Västerås har en pressad arbetssituation. Nu begär skyddsombudet en utredning av arbetsmiljön.
Särskilt vikarierna mår dåligt, och det har fått skyddsombudet Kenth Jansson att reagera. Vikarierna byter arbetsuppgifter med bara några dagars mellanrum, och det med kort varsel. Nu har Kenth Jansson begärt att Kriminalvårdsmyndigheten ska utreda vikariernas fysiska och psykiska arbetsmiljö, och hur den kan bli bättre. Internerna på Tillberga jobbar i en trähusfabrik på området under strafftiden, och bor i tre olika bostadspaviljonger. Alla interner har en kontaktman att vända sig till. I sin roll som kontaktman ska vårdaren vara ett stöd, men har också ett stort, praktiskt ansvar. Kontaktmannen ska sköta internens ekonomi, lägga upp en budget och skapa kontakter med myndigheter inför frigivningen. Varje vårdare på Tillberga har ansvaret för 10 intagna, och redan det är för mycket i jämförelse med andra liknande anstalter, berättar Kenth Jansson. Och när vikarierna ska in i det tuffa och hårt slimmade klimatet blir det svårare för dem än för de fast anställda. Ofta måste de vikarierande vårdarna byta paviljong så ofta som varannan eller var tredje dag, och detta med mycket kort varsel. Situationen försvåras ytterligare av att varje paviljong utformat sitt eget arbetssätt. Allt det här skapar problem i kontakten med internerna, eftersom de vikarierande vårdarna inte hinner bygga upp några mänskliga relationer. - Man arbetar ju in sig på en klients problematik för att kunna utföra sitt arbete som kontaktman. Kontaktmannaarbetet är tungt i sig, och att som vikarie klara ut de problem som finns blir extra tungt. Därför har vi begärt att myndigheten ska utreda hur det ska bli bättre för våra vikarierande vårdare, säger Kenth Jansson till P4 Västmanland.