Skövdecentern uteslöt Patrik Ehn (c)

Skövdepolitikern Patrik Ehn bör uteslutas ur centerpartiet. Partiets skövdeavdelning beslutade vid ett möte igår kväll att gå partistyrelsens linje. Orsaken till kravet på en uteslutning är Patrik Ehn:s samröre med den engelska organisationen Third Way.
Third Way betraktas bland annat av tidningen Expo, som en facistisk organisation. Patrik Ehn har dock hela tiden förnekat att Third Way har något samröre med facismen. Centerns partistyrelse fattar det definitiva beslutet om uteslutningen den 16 december.