Damm för 32 miljoner skulle rädda Arvika

Genom att bygga en damm för 32 miljoner kronor kan Arvika undvika framtida översvämningar. Det visar en studie som Kommunteknik i Arvika tagit fram.
Förstudien visar att det är möjligt att höja marknivån på båda sidor om inloppet till Kyrkviken vid Sund och i en 8 meter bred port i sundet ha möjlighet att stänga med lösa betongblock vid tillfällen som kan bli kritiska. Sådana tillfällen har återkommit flera gånger under åren och som mest extremt steg ju Glafsfjorden och Kyrkviken år 2000 till nivån 48 meter och 36 cm över havet. Byggs en invallningsanläggning, skulle den klara 50 metersnivån, och skydda alla hamnnära delar av Arvika, kostnaden för dammen är beräknad till 32 miljoner kronor.