Behovet av familjehem ökar alltmer

Behovet av familjehem ökar alltmer och det har blivit svårare att rekrytera nya hem.

Christina Olofsson, som är familjehemskonsulent för Sörmland och Gotland, letar efter nya jour- och familjehem på Gotland.