Just nu

Leifab ställer krav på kommunen

Det kommunala bolaget Lilla Edets Industri- och Fastighets AB, vill ha mer pengar av kommunen. I årets kommunala budget finns 15,9 miljoner kronor avsatta. Det räcker inte, tycker bolagsledningen och hänvisar till ett tio år gammalt avtal om att ersättningen skall följa utvecklingen av konsumentpriserna. Om det avtalet hade följts skullle Leifab fått ytterligare tre och en halv miljoner kronor nästa år. "Det bör inte vara helt obekant för kommunens tjänstemän och politiker vilken massiv kritik Leifab har fått från sina hyresgäster : höga hyror - inget underhåll", står det i ett brev till kommunstyrelsen från VD:n i Leifab, Sigvard Hellman, och ordföranden, det tidigare socialdemokratiska kommunalrådet Per-Erik Westberg.