Liten fisk välter stor hamn

Den lilla fisken spigg har satt stopp för Karlskrona kommuns planer på att bygga ut hamnen vid Verkö.
Att fylla ut de två vikarna Långa Lisa och Solviken skulle hota den unika spiggpopulationen, skriver Miljödomstolen i sitt avslag. Kommunen ansökte om att få fylla ut sammanlagt 57 000 kvadratmeter i vikarna. Men den utbyggnaden får stå tillbaka för att bevara den biologiska mångfalden, anser domstolen. Den aktuella spiggen skiljer sig från vanlig spigg på flera sätt och Naturvårdsverkets experter menar att fisken uppfyller kriterierna för att behandlas som en ny art.