AP-fonder äger aktier i kärnvapenbolag

En granskning av AP-fondernas aktieinnehav, som Dagens Industri gjort, visar att fyra AP-fonder äger aktier i bolag som tillverkar kärnvapen och klusterbomber. Det sammanlagda värdet av aktierna uppgår till 1,5 miljarder kronor.

Birgit Friggebo, som är ordförande i Fjärde AP-fonden säger till Dagens Industri att man inte diskuterat frågan om bolag som tillverkar kärnvapen. Men att fondens riktlinjer är att ”det som är tillåtet för Sverige är tillåtet för fonden”.