Landstinget går mot ett nytt stort underskott.

Under onsdagen ska politikerna i landstingsstyrelsen diskutera en prognos som pekar på ett underskott på 140 miljoner kronor i år. Bland andra får Universitetssjukhuset ett underskott på över 60 miljoner och Karlskoga lasarett runt 25 miljoner.