Migrationsverket söker bostäder i norra Sverige

Under nästa år krävs totalt 6 600 nya platser för asylsökande, men i Syd- och Mellansverige är det i princip stopp.
Migrationsverket beräknar att norra Sverige ska kunna få fram 4000 platser. I Ragunda kommun har man redan anmält intresse till Migrationsverket och samtidigt som det råder stor brist på lägenheter till asylsölande i södra Sverige så tvingas kommuner här att riva bostäder enligt avtalet med statens bostaddelegation. - Någon koppling mellan myndigheterna verkar inte finnas, säger Bernt Källström socialdemokratiskt kommunalråd.