Mycket tomma lokaler

Norrbotten är ett av dom landsting i landet som har mest tomma lokaler.
Landstingen har under dom senaste fem åren minskat sitt lokalbestånd med drygt två miljoner kvadratmeter, skriver Landstingsvärlden. Men siffrorna skiljer sig kraftigt åt mellan de olika landstingen i landet. Mest outnyttjade lokalytan - över tio procent av beståndet, har Norrbotten och Västmanland. Minst outnyttjad yta, mindre än en procent, har Gotland, Västerbotten och Kronoberg.