Ansökningar via webben populärt

Länsstyrelsens försök med ansökningar om EU stöd till jordbrukare via Internet blev lyckat. Av 300 jordbrukare som testade programmet så var det 160 som gjorde hela sin ansökan via webben. Ansökningarna som görs varje år innehåller ofta en hel del fel, men Internetansökningarna har i stort sett varit felfria.