Snart i var mans mun?

Snart kanske det inte längre är en självklarhet att det är just kvinnan som stå för p-pillerknaprandet.
Gauchers sjukdom är en ovanlig, genetisk sjukdom. Bland symtomen kan förstorad lever och mjälte nämnas. Och vad skulle detta ha att göra med manligt preventivmedel? Jo, det var när forskare vid universiteten i Oxford och Sheffield testade ett läkemedel mot den här sjukdomen som de upptäckte en intressant bieffekt; mössens spermieproduktion stördes. Spermiesvansarna lindade sig runt spermiekropparna och membranen påverkades så att de blev oförmögna att ta sig in i ett ägg. När medicineringen upphörde återställdes spermieproduktionen. Om det här fungerar lika bra på människor så skulle det kunna leda fram till ett p-piller för män, som till skillnad från tidigare substanser man försökt med inte försämrar användarens sexlust. Vilket i och för sig förhindrar ofrivillig barnalstring... Källa: PNAS, Amerikanska vetenskapsakademins tidskrift