Smärtkliniken får åter patienter från landstinget

NU finns det ett undertecknat vårdavtal mellan Serdhil Nat på Smärtkliniken i Umeå och Hälso och sjukvårdsnämden i Umeå sjukvårdsdistrikt, det vill säga Landstinget i Västerbotten. Ett glädjande besked för många patienter med kronisk smärta i länet.
Men läkaren Sherdil Nat är besviken över att landstinget inte vill teckna ett avtal längre fram än till 30 juni 2003, och det utan möjlighet till förlängning. Det har en längre tid varit oklart om det vårdavtal som funnits de senaste fem åren skulle förlängas eller inte. Detta har bland annat resulterat i att det sedan i somras inte remitterats patienter från Landstinget i Västerbotten till Smärtkliniken i Umeå. Vårdavtalet innebär att patienter med hög medicinsk prioritet nu kan remitteras till Smärtkliniken. I det nya avtalet finns ett kostnadstak på 2 miljoner kronor, som är en halv miljon kronor mer än det gamla avtalet som skrevs 1997.