Rehab-satsning ska få sjuka bli friska

Försäkringskassan i Västra Götaland ska anställa 60 nya handläggare för att få att få ner sjukskrivningarna. Ett tiotal kommer att nyanställas vid försäkringskassorna i Tibro, Lidköping, Skövde och Mariestad med att jobba med bland annat rehabilitering. - Det viktigaste är att få människor i arbete igen snabbare, säger kontorschef Teresa Kapturowska på Försäkringskassan i norra Skaraborg.
I regeringens höstbudget fick Försäkringskassan extra pengar för att komma till rätta med det stora antalet sjukskrivna. Genom fler anställda på försäkringskassorna hoppas regeringen att sjukskrivningarna kan halveras. Handläggarna ska få mer tid med varje patient. Enligt Försäkringskassans höstsiffror är nästan 50 000 personer sjukskrivna i Västra Götaland. Drygt 7 700 av dem bor i Skaraborg. Tanken är nu också att öka samarbetet mellan arbetsförmedlingen, sjukvården, företagen och försäkringskassan.