Stickspår som spårat ur

Trots att 34 miljoner satsats på stickspåret i Svenstavik används det knappt. Rödins Trävaru kör någon transport per vecka, ACB-laminat använder det inte alls.
Bergs kommunalråd Stig Göransson säger att det vore önskvärt att ACB-Laminat nyttjade järnvägen men det styr framförallt IKEA som frusit avtalen med företaget under pågående förhandlingar. Kommunen kan inte göra så mycket åt saken men Göransson hoppas att spåret kommer att användas framöver. Om Stig Göransson fotfarande är hoppfull så är Alf Lundin, vänsterpartist i Bergs kommunstyrelse desto mer kritisk och pessimistisk. - Bygget är tragiskt, det är väldigt dåligt förberett från början till slut. Man kan döma ut satsningen redan nu, det är en väldig kostnad som kommunen dragit på sig, säger Alf Lundin.