Nämnd ska granska SJ:s revisorer

Tillsynsmyndigheten Revisorsnämnden ska nu granska om SJ:s revisorer har misskött sitt jobb. Anledning är att SJ i princip är konkursmässigt efter att den nya ledningen upptäckt nya kostnader i företaget på nästan en miljard.
Det är två revisorer som arbetat med SJ som ska utredas, en från Riksrevisionsverket och en från det privata revisionsföretaget Andersen. De två kommer den här veckan att få ett brev med ett antal frågor som de ska besvara inom en månad. Om svaren inte tillräckligt övertygande kan Revisorsnämnden göra ett disciplinärende av frågan, något som i värsta fall kan leda till att revisorerna förlorar sin auktorisation och därmed också sina arbeten. Christer Lefrell, chef för Revisorsnämnden, betonar dock att det inte idag inte alls är säkert att ärendet kommer gå så långt. Det som Revisorsnämnden reagerat på är uppgifterna om att SJ:s företagsledning hittat nya kostnader på nästan en miljard kronor i redovisningen. Det är avtal till kunder som är mindre värda än vad de bokförts som och kostnader för eftersatt underhåll av tågvagnar. Dessutom ska Revisorsnämnden granska om informationsgivningen till styrelsen har skett på rätt sätt. Men det här är också en förtroendefråga för revisorerna, säger Christer Lefrell. Revisorerna fick ju som yrkesgrupp dåligt rykte i samband med företagsskandalerna i USA kring Enron och Worldcom, där revisorerna anklagats för att ha gömt fakta för att i samarbete med företagsledningen skönmåla verkligheten.