Fackförbund rasar mot sena arbetstider

Livsmedelsaffärer har öppet allt senare på kvällar och helger. Och Handelsanställdas förbund kräver nu att de omfattande öppettiderna minskas genom lagstiftning.
Jan Eliasson, ombudsman för handelsanställda inom dagligvaruhandeln i Blekinge, anser att det behövs en ny affärstidslag. Det fanns en på 70-talet, men den är borta sedan länge och sen dess har öppettiderna på framför allt stormarknader och i jourbutiker ökat. Men bemanningen är inte lika omfattande på kvällarna och riskerna för hot och rån ökar. På andra håll i landet har Handels gått från ord till handling för att bilda opinion för en affärstidslag. Bland annat har kunder tillfrågats om de tycker att livsmedelsaffärer måste var öppna till sent på kvällarna och daga efter helgaftnar. -Det kommer att bli aktioner även i Blekinge framöver, säger Jan Eliasson.