Fallet med det omhändertagna barnet till JO

Hittills i dag så har det kommit in åtta JO anmälningar i fallet med det Oskarshamnsparet Karin och Lars - Erik Holmgren. Paret blev fråntagna vårdnanden om sitt barn eftersom de är begåvningshandikappade och därför inte anses kunna ta hand om sitt barn. Reaktionerna har varit många mot beslutet och de anmälningar som hittills kommit in till JO har kommit via mail. Fler kan vara på väg via brev säger man på JO till P 4 Kalmar.