50 000 i bidrag till orkestrar

Sveriges Orkesterförbund har fördelat 1,3 miljoner kronor till en rad orkestrar i landet. Karlstad Orkesterförening och Karlskoga Konsertförening är två av dessa som nu får 55 000 respektive 50 000 kronor i stöd.