Snart höjs priset på timmer

Efter flera år med dåligt betalt för timret ljusnar det nu för skogsägarna. Priserna höjs från årsskiftet - mest på gran men också på talltimmer.
- Det är den ökade efterfrågan på sågade trävaror som medfört att även priserna på råvaran höjs efter årsskiftet, säger Bengt Algotsson, regionchef på Mellanskogs region Dalälven. - Även importen av timmer från Öststaterna har minskat. De dyra transportkostnaderna har medfört att priset på det importerade timret nu är högre än på det inhemska, säger Bengt Algotsson, som inte vågar spekulera i eventuella ytterligare prishöjningar under våren.