Intrång på Jönköpings kommuns dataserver

Skolorna i Jönköping har utsatts för ett omfattande dataintrång. Närmare 15 skolors hemsidor och intranät ligger helt nere sedan någon hackat sig in på en av kommunens dataservrar och intrånget är nu polisanmält.
Intrånget har ett direkt samband med en diskussion om konstnären Lars Vilks besök i Jönköping och hans Muhammedbilder.

- Det var en i personalen som upptäckte det och såg att det här inlägget låg på förstasidan och då polisanmälde vi det, det säger Kerstin Bergstrand som är rektor på Lekerydsskolan.

- Varför valde ni att polisanmäla?

- Det är ju ett intrång på vår datasida.

Hur känner du när du upptäcker sånt här?

- Jag blir arg, det är verkligen ett intrång på vårt arbete, säger hon.

I fredags kväll lyckades någon ta över och lägga in information på en av Jönköpings kommuns dataservrar där uppemot 15 skolor har sin information mot föräldrar, personal, elever och allmänhet.

Lekerydsksolan och Gräshagens skola är några av de drabbade skjolorna men även gymnasieskolor ska ha drabbats.

Och det ser ut som en direkt attack mot kommunen för att man diskuterat konstnären Lars Vilks rondellhundar med muhammedhuvuden. Konstnären själv besökte Jönköping tidigare i veckan och på en av de drabbade skolornas hemsidor har de här muhammedteckningarna diskuterats.

Enligt Jönköpings kommuns It-chef Janne Dicander vet man att många av budskapen som skrivits in på hemsidorna vid intrånget, uttryckte sin avsky inför att muhammedteckningarna lyfts fram och diskuterats i Jönköping. Texterna var på både engelska och turkiska. Därmed känner kommunen och polisen också motivet till intrånget.

Samtliga berörda skolors intranät och hemsidor med viktig information till elever och föräldrar ligger nu nere och beräknas vara igång igen på måndag.

Polisen har nu fått en fullständig kopia av den dataserver som blev utsatt för intrånget för att kunna spåra avsändaren.

Efter intrånget tvingas kommunen nu höja säkerheten kring skolornas intranät och hemsidor, berättar It-chef Janne Dicander.

- Det är alltid allvarligt när det är intrång och vi får försöka att ytterligare lyfta in den här typen av information i säkrare miljöer och det är tyvärr förenat med en högre kostnad.

Har ni haft för låg säkerhet så här i efterhand?

- Ja så kanske man kan uttrycka det, säger Jönköpings kommuns It-chef Janne Dicander.

Reporter Peter Jernberg
 peter.jernberg@sr.se