Ingen arsenik men mycket koppar i Sjösa

Det finns troligen inte något träimpregneringsmedel i brunnsvattnet i närheten av Sjösa utanför Nyköping, som man tidigare har misstänkt, konstaterar länsstyrelsen efter att ytterligare ett vattenprov har analyserats.
Däremot så visar provet på höga kopparhalter i vattnet. En vanlig orsak till det är att det ofta löses koppar i vattnet från gamla kopparledningar.