Kommunen bröt mot lagen vid upphandling

Gotlands kommun bröt mot lagen om offentlig upphandling när det tecknades avtal med Samhall om matleveranser till äldre.
Enligt nämnden för offentlig upphandling, NOU, borde kommunen begärt in anbud från flera matleverantörer och gjort en regelmässig upphandling av både maten och distributionen. Gotlands kommun bröt därmed mot EU:s bestämmelser om offentlig upphandling. NOU avslutar därmed ärendet men vill att kommunen informerar om vad den kommer att göra för att i framtiden följa de lagar och regler som gäller för offentlig upphandling.