Kylan har drabbat Schröder

Den tyska regeringen har drabbats av kriser både inom och utom de egna leden. Fackföreningsrörelsen kräver högre löner och tyska socialdemokratisk ledda delstater ställer krav som regeringen säger nej till.
Det var svinkallt i Berlin tidigt på onsdagsmorgonen, men det hindrade inte ett tusental medlemmar och sympatisörer till världens största fackförbund Verdi som organiserar tre miljoner tjänstemän inom stat, delstat och kommuner. - 8 grader hindrar inte dem att komma till detta solidaritetsmöte. Verdi har de senaste veckorna genomfört punktstrejker för att sätta press på förhandlingarna där man kräver tre procent i lönehöjning. Politikerna svarar att såväl stat som delstat och kommun har tomma kassor. För Gerard Schröder och hans socialdemokratiskt gröna regering är de här varningsstrejkerna bara ytterligare salt i det sår som nu blir allt öppnare och mer inflammerat. Som om det inte räckte med visselpipor och burop från den fackföreningsrörelse som annars anses stå socialdemokraterna nära. Nej, nu mullrar det också inte tillfälligt utan alltmer ständigt i de egna leden. Niedersachsens och Nordrheinwestfalens socialdemokratiska regeringschefer kräver till exempel gång på gång att förmögenhetsskatten ska återinföras. Schröder är tydligt emot och har flera gånger sagt: ”Nu får det vara nog med kakofonin inom partiet”. Och som kronan på verket, utbrast Schröder häromdagen på ett internt möte: ”Gör det bättre den som”. Uttalandet sågs som ett hot om avgång. Det dementerades av partiet men inte uttalandet. Det är den kallaste december i mannaminne i Berlin - inte minst för Gerard Schröder.
Gunnar Bolin, Berlin