Stor katastrofövning i Linköping

Räddningstjänsten, sjukvården och polisen genomför idag en stor samordningsövning i Linköping.
Övningen kommer att pågå hela dagen och präglas av de senaste årens uppmärksammade kravaller. Totalt är ett par hundra personer engagerade i övningen, som är den största på flera år.