Stor produktion av matpotatis

Östergötland är ett av de län där det produceras mest matpotatis i landet.
Tillsammans med Skåne, Västra Götaland och Halland står Östergötland för 75 procent av landets potatisskörd i år. Det enligt Statistiska Centralbyrån (SCB). Årets svenska skörd av potatis har minskat med 13 000 ton jämfört med förra året, vilket motsvarar en minskning med två procent.