Sandvik + Röda Korset = sant

Sandvik har träffat avtal med Svenska Röda Korset om att samarbeta under tre år. Röda Korset ska utbilda Sandvikanställda över hela världen i koncernens värderingar om etik samt socialt och ekologiskt ansvar.
Samtidigt ställs Sandvikmedarbetare till Internationella Röda Kors- och rödahalvmånefederationens förfogande vid katastrofsituationer - det skriver Sandvik i ett pressmeddelande. Sandvik har i dag 37.000 anställda och verksamhet i 130 länder.