Längre till sjukhuset -färre besök

Efter neddragningarna vid Säffle sjukhus har åmålsborna gjort färre sjukhusbesök när närmaste sjukhus numera ligger 10 mil bort. Tydligast märks det i statistiken när det gäller hur många som får vård på en avdelning där antalet inläggningar minskat med över 20 %. Mikael Cederbratt, moderat vice ordförande i regionens Hälso- och sjukvårdsstyrelse, säger till Radio Väst att det är en naturlig utveckling när det blir långt till sjukhusvården. Åmåls kommun har märkt avståndet till sjukhus genom att hemtjänst och hemsjukvården har ökat med 30 %.