Lättare bli smittad av MRSA om man fått antibiotika tidigare

Enligt en ny brittisk studie blir man lättare smittad av motståndskraftiga bakterier ju fler antibiotikakurer man tagit. Forskarna visar att de resistenta stafylokockerna, MRSA (meticillinresistenta stafylokocker), som finns ute i samhället oftare smittar människor som det gångna året ätit flera omgångar antibiotika.

De nya rönen medför att användningen av vissa typer av antibiotika måste minska, säger professor Otto Cars, vid Nationella nätverket mot antibiotikaresistens, Strama.

– Detta är den första stora studien som visar att antibiotikabehandling kan innebära en risk för individen att bli smittad med den här typen av MRSA-bakterier, även i samhället. Det är också intressant att konstatera att ju fler kurer man har fått under den här studieperioden man har tittat på, desto större är risken. Det är också visas typer av antibiotika som är särskilt drivande för att man ska få resistenta bakterier.

Vilka typer handlar det om?

– Det är en grupp som vi kallar för kinoloner som används mot urinvägsinfektioner, men också ibland mot sårinfektioner, säger Otto Cars.

Sprids ute i samhället
I somras konstaterade Smittskyddsinstitutet att de motståndskraftiga bakterierna, MRSA, spreds mer ute i samhället än inom sjukvården, och provtagningarna har därför ökat.

I USA har spridningen av MRSA i samhället kopplats till idrotter med mycket kroppskontakter. Men i Sverige har man inte identifierat några liknande högriskområden. Man vet helt enkelt inte var MRSA finns ute i samhället, säger överläkare Johan Struwe vid Smittskyddsinstitutet.

– Det har skrivits om det från andra länder och det har spekulerats en del, men jag känner personligen inte till några konkreta smittspridningshärdar, säger han.

Smittrisken kan minskas
Men det går att minska sin risk att bli smittad, enligt Johan Struwe. Det handlar om god hygien, till exempel när man lägger om egna eller andras sår och när man umgås med husdjuren.

– Det var ju inte så länge sedan man hittade MRSA hos hundar här i Sverige för första gången och i Danmark har man upptäckt att det kan smitta mellan grisar och människor. Så när man har kontakt med djur, speciellt om de har infektioner, ska man tvätta händerna efteråt. Det är ju en gammal sanning som har blivit aktuell att upprepa, säger Johan Struwe.

Anna Larsson
anna.larsson@sr.se