4 000 asylsökande till Norrland?

Behovet av fler platser för asylsökande är stort.För att klara sina åtaganden nästa år måste Migrationsverket expandera i norra Sverige.
Det handlar om sammanlagt 4 000 platser. I dagarna kommer samtliga kommuner i Norrbotten att få en förfrågan från Migrationsverket om att ta emot fler asylsökande. Det är dom många tomma lägenheterna i länet som gör Norrbottenskommunerna intressanta som mottagningsorter.