P-piller med bibehållen sexlust för män

Engelska forskare har hittat ett ämne som kan ge det första väl fungerande p-pillret för män. Med behandlingen kan man tillfälligt slå ut spermieproduktionen - utan att sexlusten försvinner.
Nbutyldeoxynojirmycin, eller NB-DNJ, heter det ämne som kan komma att ge det första, väl fungerande p-pilleret för män. Vanligtvis går vägen mot manlig, tidsbegränsad sterilitet, via hormonbehandlingar. Det tar både tid och ger biverkningar på hela kroppen - bland annat med sänkt sexlust ” Verkar lovande” Nu har engelska forskare hittat en annan möjlighet när de i musförsök riktade in sig på att förstöra själva spermieproduktionen. Det verkar mycket lovande, anser Claes Gottlieb, fertilitetsforskare på Sofiahemmet i Stockholm: – Det riktigt spännande är ju att man har hittat ett sätt att påverka spermieproduktionen, sannolikt på ett sätt som gör att man kan hämma produktionen eller få fram spermier som inte fungerar, och när man slutar med behandlingen så kommer man att kunna få tillbaks en helt normal spermieproduktion. Återfick fertilitet För att sädescellerna ska bildas behövs en hel rad äggviteämnen och behandlingen slår nu ut ett av äggviteämnena varpå sädescellerna blir missväxta, med svansen sunt sin egen kropp och dessutom så pass skadade i membranet att de inte kan tränga in i ägget. Efter tre veckors medicinering blev mössen sterila, utan att tappa sexlusten, och snart efter att medicinen togs bort återfick de sin fertilitet. Enligt Claes Gottlieb behöver det inte fungera likadant på människa. Men om det gör det, kan det alltså ge ett manligt p-piller. Studien publiceras i dagens nummer av amerikanska vetenskapsakademiens tidskrift PNAS.
Rasmus Åkerblom, P1 Vetenskapsradion