Halkan stängde Öresundsbron

På grund av halka fick Öresundsbron stängas av för all biltrafik under nästan en och en halv timme idag.
Vid 10-tiden inträffade en olycka på högbrodelen. Då upptäcktes halkan och bron stängde av i båda riktningarna i väntan på att vägbanorna kunde saltas. Under tiden hann det bildas ganska långa köer. Ann-Marie Andersson, som är biträdande driftledare på Öresundsbron, säger att man nu ska se över rutinerna för halkbekämpning eftersom man inte kunde förutse den här halkan.