Kriminalvårdschefen ger skyddsombudet rätt

Skyddsombudet på Tillbergaanstalten får nu gehör för sin kritik mot den pressade arbetssituationen för vårdarna på anstalten.
Enligt Tillbergaanstaltens skyddsombud Kenth Jansson mår vikarierna särskilt dåligt, bland annat på grund av att de tvingas byta arbetsuppgifter med bara några dagars mellanrum, och det med kort varsel. Nu ska Kriminalvårdsmyndigheten utreda vikariernas fysiska och psykiska arbetsmiljö, säger Bo Svanberg, chef för kriminalvården i Västerås. - Jag delar uppfattningen att det är en hård arbetsbelastning inom kriminalvården, också på Tillbergaanstalten, säger Svanberg till P4 Västmanland. Han menar ändå att situationen - ännu så länge - är någorlunda under kontroll på Tillbergaanstalten. - Vi har inga överbeläggningar där än så länge, men det är nära nu! Situationen ställer stora krav på de anställda. Nu ska alltså en utredning göras, för att se hur framför allt vikariernas situation ska kunna förbättras. - Kanske kan vi införa ett annat system vad gäller arbetstiden så att de anställda får större möjlighet att påverka själva, säger Bo vanberg till P4 Västmanland.