Planerar nytt utedagis

Det kan bli ännu en uteförskola i Visby. Förskolechef Anders Nordlander som driver Gotlands enda uteförskola Alla årstider, har ansökt om tillstånd för att starta ytterligare en förskola.
Han vill anställa ytterligare fyra förskollärare och öppna en ny förskola för 20 barn i åldern 1-3 år. Det är ännu inte klart var skolan ska ligga, men förmodligen i norra Visby. Idén med uteförskolorna är att barnen både ska äta och sova utomhus.