Får inte köpa den mark de behöver

Sölvesborgs kommun har fått problem med det nya bostadsområdet öster om Sölvesborgviken.

Kommunen vill köpa upp mer mark men förhandlingarna med markägarna har än så länge varit resultatllösa.

Bostadsområdet kan bli av ändå men då måste översiktsplanen göras om, skriver Blekinge Läns Tidning.

Då blir det också svårt att att få plats med de 300 bostäderna som krävs för att kunna få tillstånd till att bygga gång- och cykelbro som ska binda samman området med centrala Sölvesborg.