Riksväg 68 öster om Avesta byggs om

Vägverket har nu beslutat vilket alternativ som ska ligga till grund för det forsatta arbetet med att förbättra riksväg 68 öster om Avesta. Vägen ska bli tvåfilig och hastighetsbegränsningen blir 90 km per timme.
På delen Morshyttan till Krångede norr om Horndal byggs en ny sträckning och från Krångede och till gränsen mot Gästrikland byggs vägen om i befintlig sträckning. Riksvägen har i den här delen av Avesta kommun en dålig standard, den är smal och kurvig samtidigt som andelen tung trafik är stor. Vägen ska nu bli en normal tvåfältsväg och den planeras för 90 km i timmen.