Gullspång till regeringen om flyktingar

Gullspångs kommun trappar upp konflikten med Migrationsverket. Nu vänder sig Gullspång till regeringen för att få ersättning för de extra kostnader som uppstår i samband med flyktingmottagandet.
Konflikten handlar om att Gullspångs kommun tagit emot 450 asylsökande flyktingar i Hova, en ort med runt 2 000 invånare. Gullspång har tidigare kommit överens med Migrationsverket om att antalet asylsökande i Hova ska minskas. Kommunledningen befarar att Migrationsverket nu struntar i överenskommelsen. Gullspång menar att Migrationsverket, alltså statens myndighet, inte tar det fulla ansvaret för asylmottagandet. Kommunens socialtjänst får hjälpa de flyktingar, som har psykiska problem och som gjort självmordsförsök. Men Migrationsverket sade nyligen nej till att ge Gullspång extra pengar för kostnaderna inom socialtjänsten. Gullspång kräver drygt 200 000 kronor extra av staten. Nu vänder sig kommunen alltså till regeringen för att få frågan uppmärksammad.