Faktura från vårdcentralen i framtiden?

Skyddsombuden för akutmottagningarna i Värmland vill inte att personalen längre ska hantera pengar på mottagningarna.
I stället föreslår dom att patientavgifterna ska betalas med kontokort eller mot faktura. Orsaken är att personalen känner olust eftersom våld och missbruk ökar och att detta märks på mottagningarna. Bland annat utsattes vårdcentralen i Molkom för en stöld för en dryg månad sedan.