Två vindkraftverk byggs i Härnösand

Två nya vindkraftverk ska byggas i närheten av Vårdkasen i Härnösand.

Beslutet är ännu inte taget i kommunfullmäktige, men allt är planerat och klart.

Härnösands energi ville först ha fyra kraftverk. Nu ska det bli två efter protester från grannar.

Men Eva Fällgren på stadsbyggnadskontoret menar att vindkraftverken inte kommer att störa så mycket.

– De vi ska bygga nu är större och snurrar saktare, då hörs de inte lika mycket, säger hon.

De nya kraftverken kommer att stå för 4 till 6 procent av årsförbrukning av el i Härnösand.

Peter Hansson
peter.hansson@sr.se