Saltsjöbron i Södertälje kan öppna nästa vecka

I mitten av nästa vecka öppnas den nya Saltsjöbron i Södertälje för trafik. Den är då ett helt år försenad.
Förseningarna beror bland annat på ett haveri, som inträffade när bron testades i mars i år. I dag hade Vägverket och byggföretaget NCC ett slutmöte, där det konstaterades att Saltsjöbron nu är besiktigad och godkänd av alla parter. Nu återstår bara detaljer med skyltar och trafikljus, innan trafiken kan släppas på, vilket väntas ske på onsdag eller torsdag i nästa vecka. Från Södertälje kommun hoppas man att den tunga trafiken i centrum ska minska när Saltsjöbron väl är i drift.