Brister i västeråsskolors program mot kränkning

För ensidig inriktning mot mobbning och för lite elevinflytande. Det är några av de brister som Barn- och ungdomsnämndens stab i Västerås hittade när de granskade åtta västeråsskolors handlingsprogram mot kränkande behandling.
Det är handlingsprogrammen för åtta skolor i Västerås, från förskolan till gymnasiet, som granskats. Staben för Barn- och ungdomssnämnden har jämfört programmen med vad som står i läroplanen om hur ett handlingsprogram av den här typen ska se ut. Den tydligaste bristen är att programmen inte täcker all form av kränkning. Det mesta handlar om mobbning. Det gör att till exempel kränkningar som rasistiska påhopp eller sexuella trakasserier inte omfattas av programmen. Dessutom står det väldigt lite om kränkningar mellan elev och lärare, eller mellan två lärare. I programmen antas det allt för ofta att en kränkning bara kan ske mellan elever. Därutöver är skolornas planer ofta otydliga med att peka ut vem som ansvarar för att stoppa problemen. Risken är till exempel stor att mobbning får ske inför öppen ridå, och alla tänker att andra bär ansvaret. Även uppföljningen brister. Skolorna är dåliga på att dokumentera t.ex när mobbningen av en elev slutat. En punkt som alla skolorna får anmärkning på är att eleverna inte fått vara med och diskutera innehållet i programmen - något som eleverna dessutom varit intresserade av. - Jag tycker att det vore jättebra om eleverna fått vara med och bestämma lite mer. Jag känner inte att vi fått vara med om bestämma alls, säger Isabella Misiurkiewicz som går i årskurs tre på Carlforsska gymnasiet i Västerås. Rektorn på Carlforsska, Irene Ekström, menar att eleverna visst fått vara med och påverka. - Här på skolan har vi en lokal styrelse, som består av både elever och personal, som tagit besluten. Så eleverna har fått vara med i ett tidigare skede, säger Irene Ekström till P4 Västmanland. Men skolornas handlingsplaner får inte bara ris. Skolorna är t.ex. bra på att upptäcka mobbning och andra former av kränkningar idag, fastslår staben för Barn- och ungdomsnämnden.