Snabbare att få komma till läkare

Norrbottningarna får snabbare komma till läkare i primärvården än andra svenskar. Det visar en kartläggning som Landstingsförbundet har gjort.
I Norrbotten fick 65 procent av patienterna komma till vårdcentralens läkare samma dag - mot 58 procent i snitt för riket. 92 procent fick en tid inom åtta dagar. För hela riket var siffran 82 procent. Enligt vårdgarantin, som infördes för sju år sedan, ska man få hjälp samma dag - endera per telefon eller genom besök. Tid hos läkare ska erbjudas inom åtta dagar. Men det målet för primärvården är ännu inte uppfyllt. För problem som inte är akuta är nämligen väntetiden till doktorn 11 dagar, både i Norrbotten och övriga riket.