Metso i Hagfors investerar 30 miljoner kronor

Metso i Hagfors ska investera 30 miljoner kronor i ny teknik och utrustning. Metso tillverkar malsegment som används för att mala träflis till pappersmassa.

Investeringen genomförs under 2007 och ska ge effektivare produktion, höjd kvalitet, minskad miljöpåverkan och förbättrad arbetsmiljö.

Platschefen Lennart Carlsson säger att investeringen ger förutsättningar för att Metso i Hagfors även i framtiden kan vara en trygg arbetsgivare med en positiv regional påverkan.