Skattehöjning hjälper inte kommunala ekonomin

Trots att kommuner och landsting nästa år genomför den största skattehöjningen på 25 år, kommer de inte att klara av att möta efterfrågan inom barnomsorg, äldrevård, skola och sjukvård de närmaste åren. Det spår kommunförbundet och landstingsförbundet.
Orsaken är bland annat att de totala skatteinkomsterna sjunker eftersom sysselsättningen inte ökar i samma takt som tidigare, en annan orsak är att möjligheten att ta ut avgifter minskar på grund av maxtaxereformerna inom barn- och äldreomsorg.