SVT får böter för EU-sponsrat reportage

Sveriges Television ska betala drygt 300.000 kronor i böter för att företaget låtit EU-kommissionen delvis sponsra en reportageserie om EU, slår kammarrätten fast i en dom.
Därmed får Grankskningsnämnden framgång i sitt överklagande av ett tidigare beslut. Reportagen om Europafrågor sändes våren 1999. Kammarrättens besked innebär också att SVT ska betala motsvarande det bidrag man fick från kommissionen i så kallad särskild avgift.